Megjelenik a Laokoón könyvek új kötete

2010. december 16.

Bartha-Kovács Katalin – Szécsényi Endre: A tudom-is-én-micsoda fogalma. Források és tanulmányok (ára: 2200 Ft, január 15-től kapható a könyvesboltokban)

Megjelenik a Laokoón könyvek új kötete

2010. december 16.

Bartha-Kovács Katalin: A csend alakzati a festészetben. Francia festészetelmélet a XVII–XVIII. században (ára: 2000 Ft)

Nyertes NKA-pályázataink

2010. május 20.

A Nemzeti Kulturális Alap - Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma 2010. április 30-i döntése alapján - az Egyesület két pályázatát támogatja. A következő kötetek megjelentetése válik ezáltal lehetségessé a Laokoón-könyvek sorozatban:

Harkányi András: Lord Shaftesbury és a civilizáció esztétikája

Váradi Péter: Nietzsche és a művészettapasztalat XIX. századi fordulata

Megjelent a Laokoón könyvek új kötete

2009. december 21.

Szécsényi Endre Szépség és szabadság. Eszmetörténeti tanulmányok című könyve januártól kapható a könyvesboltokban (ára: 2200 Ft)

Megjelent a Laokoón könyvek új kötete

2009. november 20.

Kisbali László: Sapere aude! című könyve (szerk. Szécsényi Endre) már kapható a könyvesboltokban (ára: 2600 Ft)

a Kisbali László emlékére létrehozott oldal itt elérhető

Megjelent a Laokoón könyvek új kötete

2009. szeptember 29.

Utasi Krisztina Ész és kinyilatkoztatás között. A Lessing-Goeze vita esztétikatörténeti jelentőségéről című könyve már kapható a könyvesboltokban (ára: 2000 Ft)

Nyertes NKA-pályázataink

2009. május 21.

A Nemzeti Kulturális Alap - Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma 2009. május 6-i döntése alapján - az Egyesület mindhárom pályázatát támogatja. A következő kötetek megjelentetése válik ezáltal lehetségessé a Laokoón-könyvek sorozatban:

Kovács Katalin - Szécsényi Endre (szerk.): A „tudom-is-én-micsda” fogalma: tanulmányok a modern esztétika korai történetéből

Németh Marcell: Művészet a távolban: Friedrich Nietzsche művészetfilozófiája

Pintér Tibor: Tört akkordok: írások a barokk zene esztétikájáról

Megjelent a Laokoón könyvek új kötete

2009. február 20.

Bartha Judit A szerző árnyképe. Romantikus költőmítosz Kierkegaard és E.T.A. Hoffmann alkotásesztétikájában című könyve már kapható a könyvesboltokban (ára: 2000 Ft)

Felhívás

2008. december 3.

A Laokoón internetes folyóirat újabb számaihoz önálló kutatási eredményeken alapuló írások megjelentetésére pályázatot ír ki a következő témakörökben:

  • esztétikatörténet
  • ágazati eszétikák
  • művészetelmélet
  • művészetfilozófia

Továbbá várunk a fenti témakörökben megjelent magyar és idegen nyelvű kötetekről írt recenziókat.

A szerkesztőség a fenti témakörökben örömmel várja PhD és graduális hallgatók írásait is.

A publikálandó írásokat a laokoon e-mail címére kérjük elküldeni.

Valamennyi pályázó írásos visszajelzést kap a szerkesztőségtől.

A zenén innen és túl

2008. április 14.

Az Erasmus Kollégium 2008. május 16-án rendezi meg I. Zenetudományi konferenciáját a Laokoón Egyesület támogatásával. A konferencia helyszíne: ELTE BTK (1088 Budapest Múzeum körút 4-6.) I épület, II. emelet, Bence-terem (nagyelőadó). (program letöltése)