7. SZÁM

Clement Greenberg

 

 

A szövegeket válogatta Seregi Tamás,  
          
    
a fordításokat ellenőrizte és szerkesztette Ady Mária, Csuka Botond és Seregi Tamás

 

TARTALOM

 

Szerkesztői előszó

 

***

 

Önéletrajzi jegyzet

Egy újabb Laokoón felé

A fényképezőgép üvegszeme

Kritika Jean Dubuffet és Jackson Pollock kiállításairól

Az amerikai festészet és szobrászat jelenlegi kilátásai

Recenzió a "Kollázs" című kiállításról

Helyzetkép

A kubizmus alkonya

Esszé Paul Klee-ről

Az absztrakt művészet mellett

Modernista festészet

Az absztrakt expresszionizmus után

A fényképezés diadalai és emlékművei

Az absztrakt művészet "válsága"

Poszt-festői absztrakció

Egy művészetkritikus panaszai

Jackson Pollock: Inspiráció, látásmód, intuitív döntés

A szobrászat újszerűsége

Louis és Noland

Avantgárd attitűdök: új művészet a hatvanas években

A "formalizmus" szükségessége

Modern és posztmodern

 

***

 

Seregi Tamás: Nem egy újabb Laokoón felé

Marciniak Klára: Látni tanulni kell - Clement Greenberg esztétikája