LAOKOÓN

Művészetfilozófiai folyóirat

IMPRESSZUM

Szerkesztik

Papp Zoltán (1999-)
Szécsényi Endre (1999-2005)
Utasi Krisztina (1999-2005)
Pintér Tibor (2007-)
Reményi Édua (web- és olvasószerkesztő, 2007-2013)

Támogatók

C3 - Center for Culture and Communication,
OTKA (T034453 és T037298),
Laokoón Egyesület

Megjelenik

folyamatosan, kizárólag az interneten

Postacím

c/o ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.