9. SZÁM

Kortársunk Kierkegaard

Hatások és perspektívák


Tanulmánygyűjtemény

Szerkesztette: Jani Anna és Olay Csaba


KierkegaardKonferencia a szerző születésének 200. évfordulója alkalmából


Budapest, ELTE BTK, Filozófiai Intézet,

2013. május 2-3.


ElőszóKállay Géza: Kierkegaard és Shakespeare - bűn és tragikum


Bartha Judit: Kisérteties beszédek – Kierkegaard romantikus unheimlich-fogalma


Pintér Tibor: Mi vagy nekem Don Juan? - A Don Giovanni mint szimbólum a Vagy-vagyban


 


Takó Ferenc - Tóth Olivér István: Dixit insipiens – A Filozófiai morzsák viszonya a hegeli filozófiához


Czétány György: Krisztushit és az egyház viszonya - Hegel és Kierkegaard


Tánczos Péter: A filozófiai paródia és bohózat teoretikus hozadékai Kierkegaard-nál


 


Boros Gábor: A tevékeny szeretet Kierkegaardja


Michele Sita: Søren Kierkegaard és a gyenge gondolat


Farkas Szilárd: Kierkegaard helye Brandenstein Béla életművében


 


Geréby György: Az egzisztencialista teológia problémája Kierkegaardnál


Czakó István: A vallási akozmikus problémája Jaspers Kierkegaard-olvasatában


 


Cseri Kinga: Kierkegaard hitfelfogásának egzisztenciális és hermeneutikai jelentősége


Balázs Katalin: A bűn jelentése A szorongás fogalmában és A halálos betegségben


Zsurzsán Anita: Kierkegaard hatása Martin Heidegger szorongásfelfogására


 


Gyenge Zoltán: Kierkegaard - egy szubjektív olvasat


Prokk Balázs: Áttetsző megalapozottság. Hit és etika viszonya a Másik fényében